Съюзът  на Дунавските овощари организира специализирано овощарско изложение на тема:

ОВОЩАРСТВОТО - ВЪЗМОЖНОСТ, БИЗНЕС, РАЗВИТИЕ

Мероприятието ще се проведе в Канев център - 
гр. Русе на 16.01.2016 г. от 09.00 ч

На изложението ще присъстват фирми от сферата на:
- Производство на посадъчен материал;
- Препарати за растителна защита;
- Технологично оборудване за овощарството Ц машини, съоръжения, капково напояване;
- Хранително-вкусова промишленост Ц преработване и консервиране;
- Услуги и информация, включително банково и застрахователно обслужване;
- Научна дейност и образование;
- Горива;
- Опаковки.

гр. Русе, ул. Църковна независимост 16, ет. 13,
тел.: +359 888 65 65 98,  site: www.sdobg.com,  e-mail: [email protected]