Около 1 милион родители имат право да намалят данъка си, съобщиха от Националната агенция за приходите.

Ако искат да се възползват от облекчението, те задължително трябва да подадат данъчна декларация, дори и да работят само на трудов договор - положение, което по принцип освобождава от подаването на документа, съобщи БНР като цитира експерти от НАП.

Единият от двамата родители има право да приспадне от данъчната си основа 200 лева при едно дете, 400 лева при две деца и с 600 лева при три и повече деца. Това означава, че родителят ще плати съответно с 20, 40 и 60 лв. по-малко данък.

Ако детето е с увреждане, данъчната основа се намалява с 2 хил. лв.

Условието е децата да не са навършили пълнолетие, да не са оставени за отглеждане и да живеят в България, а за облекчението да кандидатства само единият родител, разясниха от НАП.

Ползващият намалението родител трябва да подаде декларация, а другият да гарантира, че няма и той да се възползва от това право.  Възможностите за това по принцип са две - чрез работодателя или чрез НАП едновременно с подаването на данъчната декларация. Срокът за първата възможност обаче вече изтече на 31 декември, а за втората е 3 май.

Данъчната кампания ще бъде почти без промени спрямо миналата година както във вида на данъчните декларации и сроковете и възможностите за подаване, така и при плащането на данъка. Едно от малкото изключение е срокът на подаване и плащане - 3 май, вместо 30 април, който е събота. 

Улеснение е, че данъкоплатците могат да посочат пълномощник, който да подаде декларацията от тяхно име без специално нотариално заверено пълномощно. Декларации се подават в офисите на НАП, по пощата и по интернет като администрацията прогнозира, че поне 40% ще бъдат подадени онлайн.

Подалите е-декларация имат право на 5% отстъпка от сумата за довнасяне, ако изпратят заявлението до 31 март и платят данъка преди 3 май. Облекчението важи само за хората без други задължения към държавата. 

Работното време на НАП ще бъде плаващо  без обедни почивки. 

Санкцията за неподадена данъчна декларация е до 500 лева и до 1000 лева за неверни данни в нея.