Ерай Ридван от село Паисиево, област Силистра, спечели на връх Нова година голямата печалба от 10 000 лева в играта „Печалби Плюс – спечели до 10 000 лева.“ Късмет му носи талон от моментната лотарийна игра „Тото Джакпот“ (1-и тираж) с код за печалба №751795234700. 
23-годишният Ерай участва редовно в играта като регистрира общо 573 кода за печалба от свои непечеливши талони, всички те купени от тото пункта в с. Паисиево. Споделя, че редовно печели суми до 200 лева от моментните лотарийни игри на Спорт ТОТО, но за първи път има такава голяма печалба, което го прави много щастлив.
Голямата печалба в играта „Печалби Плюс – спечели до 10 000 лева“ бе изтеглена на живо в последното за 2015 година предаване на Спорт ТОТО „Теглене на тиражите на ТОТО 2 и Втори ТОТО шанс“. Тогава бе обявен и участникът, успял да регистрира най-много кодове на непечеливши талони от моментните лотарийни игри „ТОТО джакпот“, „ТВОЯТ КЪСМЕТ“, „Златният билет“, „Зодиак“ (7-и тираж), „Весели празници!“ (3-и тираж) и „Щастлив ден“ за целия период на играта – от 00:00:00 ч на 26.10.2015 г. до 24:00:00 ч на 30.12.2015 г. Това е варненецът Тодор Николов, а печалбата му бе 2000 лева.
За двата месеца на провеждане на играта бяха спечелени общо 68 парични печалби от 500 лева до 10 000 лева на обща стойност 59 500 лева.