Лихвите по сделките на междубанковия пазар паднаха до отрицателни нива за първи път, показват данни на БНБ. На 5 януари, ден след въвеждането на отрицателна лихва по свръхрезервите на банките при БНБ, те се понижиха до минус 0.3%, а на следващия ден ставката бе коригирана до минус 0.09 на сто.
Според новата наредба за минималните задължителни резерви, които банките поддържат при БНБ, централната банка може да наложи отрицателна лихва върху свръхрезервите в размер, определен от Управителния съвет на БНБ. На последното си заседание БНБ е установила лихвата в същия размер, в какъвто я определи и ЕЦБ на заседанието през декември (-0.3 на сто), съобщиха от централната банка. Свръхрезервите са около 7 млрд. лева.
Ефектът се е пренесъл веднага върху междубанковия пазар, показва статистиката на ЛЕОНИА. Това е процента по реални сделки овърнайт, изчислен като среднопретеглена стойност за всички сделки по предоставяне на необезпечени депозити овърнайт на междубанковия пазар в България от представителна група банки.
Според паричния дилър Даниел Стоянов пазарът ще се движи в диапазона между 0 и -0.3%. По думите му сделките на нива -0.3% са били тест на пазара. Обяснението е, че банките искат поне до известна степен да ограничат загубите, които биха понесли при отрицателна лихва по свръхрезервите при БНБ.
От есента пазарът е замрял именно в очакване на тези нива, възможно е това да раздвижи пазара, но не е задължително, допълни дилърът.
Данните на БНБ показват, че ежедневните сделки, включени в изчисляването на ЛЕОНИА, които в началото на 2015 неведнъж са надхърляли 70 млн. лева, изведнъж са секнали на 11 септември, за да се възобновят сега. На 6 януари е имало сделки за 38 млн. лева.
Според него би било изненада, ако видим сделки при лихва 0%, което би означавало, че някоя банка се нуждае от пари.