Във Вашингтон генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова се срещна със Стени Хойер, лидер на демократите в Американския конгрес, с когото обсъди въпроси от взаимен интерес за ЮНЕСКО и САЩ. Г-н Хойер даде висока оценка на ролята на организацията в борбата с радикализацията на младежта и с финансирането на тероризма чрез нелегален трафик на културни обекти.

Генералният директор бе приета и от бившия заместник министър на външните работи Ричард Щифтер, изиграл важна роля в Хелзинкия процес за демократизиране на Източна Европа. Тя се срещна и с ръководството на Националния демократичен институт - президента Кен Полак и политическия директор Иван Дохерти, с които обсъди работата на ЮНЕСКО, включително превентивната му роля по-отношение на основните предизвикателства пред международната общност като екстремизма, бедността и климатичните изменения. Също така бяха обсъдени възможности за укрепване на сътрудничеството в областта на образованието и упълномощаването на жените, предотвратяването на радикализацията и екстремизма, работата с младите хора.