Ще се инспектират изпълнението на лицензионните задължения и финансовото състояние на компанията
Със заповед на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, регулаторът започва извънредна проверка на изпълнението на лицензионните задължения и финансовото състояние на „Овергаз Мрежи“ АД, съобщават от комисията.
В случай на възникнала необходимост КЕВР има готовност да изпълни функциите си съгласно действащото законодателство, в рамките на своята компетентност, се казва в съобщението.
Комисията за енергийно и водно регулиране следи внимателно развитието на възникналата ситуация около доставките на природен газ от "Газпром Експорт" за "Овергаз Инк" след 1 януари 2016 г. Председателят на КЕВР Иван Иванов е в постоянен контакт с представители на институции и организации в отрасъла и с всички заинтересовани страни, ангажирани за разрешаването на въпроса.
На 4 и 5 януари 2016 г., по искане на КЕВР, бяха изслушани представители на ръководствата на „Булгаргаз“ ЕАД и на „Овергаз Мрежи“ АД. Членовете на Комисията бяха информирани за постигнатата договореност между двете компании, която гарантира непрекъснатост на доставките на природен газ за крайните битови и стопански потребители на „Овергаз Мрежи“ АД.
На проведените срещи Комисията за енергийно и водно регулиране оцени високо положените усилия от страна на „БЕХ“ ЕАД, „Булгаргаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и „Овергаз Мрежи“ АД за разрешаване на възникналия проблем. По настояване на КЕВР, „Булгаргаз“ ЕАД и „Овергаз Мрежи“АД поеха ангажимент да информират регулатора при всяка промяна на ситуацията.