Преустановен е учебният процес в 52 училища в страната днес.

Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес днес в областите Бургас – 14 училища, област Варна – 13 училища, в област Сливен – 3, област Хасково – 8, област Шумен – 3, област Ямбол – 5, съобщиха от МОН.

Поради лоши метеорологични условия е преустановен учебният процес в 1 училище в област Бургас и в 1 училище в област Ямбол.

Поради непредвиден ремонт на отоплителната инсталация днешният ден няма да е учебен за 4 училища в областите Плевен, Русе, Сливен и София-област.