Средно около 30% от българите се определят като щастливи, показва ежегодното проучване на Галъп Интернешънъл  "Край на годината", което проучва перспективите, очакванията, възгледите и убежденията на 66 040 души от 68 страни по целия свят.

"По отношение на щастието, през отминаващата година България е напоследните места в света с 39% определящи се като щастливи, 9% -нещастни, 47% оставащи в средата, а останалите се затрудняват да отговорят. Така нетната стойност (дялове на щастливите минус дялове нанещастните) за България е 30%", съобщават анализаторите.

Очакванията на българите за 2016 г. също не са особено положително. Едва 19% са оптимисти, а 20% -  песимисти. Цели 43% са неутрални и 18%  се затрудняват да отговорят. Резултатът е нетна стойност (оптимисти минус песимисти) от -1%, което за поредна година задържа България в негативната част на "класацията", макар и далеч от крайности, допълват от Галъп.

Общо 13% от българите очакват 2016 г. да бъде година наи кономически подем, а 24% - на икономически трудности. И все пак, има и положителни тенденции. Според Галъп общата тенденция за България е за намаляване на дела на негативно отговарящите в сравнение с края на 2014 г. Вероятно 2015 г. е била по-спокойна вочите на българите на фона напо-бурната 2014 и 2013 г., коментират анализаторите.

Междувременно най-щастливата страна за 2015 г. е Колумбия. Там нетната стойност на щастието е цели 85%. Тя е следвана от Фиджи, Саудитска Арабия, Азербейджан и Виетнам. Най-нещастни са в Ирак, където нетната стойност на щастието е -12%.

Общо 66% от хората по света са щастливи, показва проучването на Галъп. Това е с 4% по-малко спрямо 2014 г. 23% не се определят нито като щастливи, нито като нещастни. 10% казват, че са нещастни. Малко над половината от анкетираните - 54% вярват, че 2016 г. ще е по-добра, а 24% - че ще е същата като 2015 г. Най-отпимистично настроени са в Бангладеш, Китай, Нигерия, Фиджи и Мароко. Най-песимистични са в Италия.