Директорите на приходните агенции – НАП и „Митници“ ще запазят постовете си, както съм обещал, защото резултатите им значително надвишават задачите, които съм им поставил в началото на годината.
Това написа премиерът Бойко Борисов на страницата си във фейсбук.
За пример Борисов дава отчетените от Министерството на финансите 2,854 млрд. лева ръст на приходите в последния работен ден на настоящата година спрямо края на 2014 година.

Този ръст се дължи основно на увеличените постъпления от данъци – с близо 1,9 млрд. лв., както и на увеличените приходи от акцизи – с 0,5 млрд. лв.

По предварителни данни и оценки приходите и помощите по консолидираната фискална програма за 2015 г. се очаква да бъдат в размер на 32 263,4 млн. лв., като спрямо 2014 г. се отбелязва ръст от 9,7% (2 854,3 млн. лв.), обясняват от Министерство на финансите.

Отнесени към брутния вътрешен продукт приходите по консолидираната фискална програма нарастват от 35,2% от БВП за 2014 г. на 37,5% от БВП за 2015 г., което представлява увеличение с 2,3 процентни пункта. Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 2 096,6 млн. лв. и 757,7 млн. лева, допълват от ведомството на министър Владислав Горанов.

В частта на приходите по националния бюджет най-значително се увеличават постъпленията от данъци (с близо 1,9 млрд. лв.), като ръст се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски. Косвените данъци нарастват с близо 1 млрд. лева спрямо същия период на предходната година, като само приходите от акцизи нарастват с около 0,5 млрд. лева (12 на сто). Значителен ръст се отчита и при приходите от социални и здравноосигурителни вноски, корпоративните данъци и други.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 34 550,4 млн. лв., което е близо до годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 32 482 млн. лева.
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към края на 2015 г. от централния бюджет, възлиза на 946,4 млн. лв.

По предварителни данни и оценки се очаква дефицитът по консолидираната фискална програма на касова основа за 2015 г. да възлезе на около 2 287 млн. лв. или 2,66% от прогнозния БВП.