2015 година е зад гърба ни, което позволява да се обърнем назад и да обобщим постиженията, до които учените достигнаха в областта намедицината. Някои от тях имат потенциала да я променят до неузнаваемост... 

1. Общуване на ниво неврони
Четенето на мисли е все по-близо, поне на експериментално ниво.  

Изследователи от Вашингтонския университет в САЩ използват взаимодействие директно между два мозъка, което включва нервни изображения и стимулации. С тяхна помощ мозъкът на „изпащащия“ и „приемащия“ могат да общуват директно чрез невронно кодиране
 
Методът е използван в миналото, за да позволи на хората да контролират животни само с мислите си, но не и като средство да се „четат“ мислите на друг човек. 
 
По време на експеримент, "съдържанието" на мозъка на изпращащия е извлечено от нервните сигнали и превърнато в цифров вид, преди да бъде прекодирано в мозъка на приемащия под формата на индуцирана невронна активност
 
2. 3D принтиране
Изминалата година е важна и за тази област в медицината. Чрез 3D принтирането и 3D техниките за изображения, изследователите от няколко университета разработват специално ръководство, което успява да помогне за повторното "израстване" на сетивни и двигателни функции на нерви. Проучването е проведено в лабораторни условия, а в резултатът увредените нерви успяват да се възстановят.

3. „Стопяване“ на катаракта
Катаракта е водеща причина за загуба на зрението в глобален мащаб. Единственото решение при наличие на заболяването е болезнена операция, по време на която се отстраняват „замъглените“ лещи от окото и се заменят с изкуствени. 

 Изследователи от Калифорния, САЩ, разработват капки за очи, които могат да „стопят“ катарактата. Специалистите откриват естествено срещания стероид ланостерол, който успява значително да свие размера накатарактата. Чрез употреба на капките за очи е възможно да се предотврати и повторната поява на заболяването, твърдят изследователите. 
 
Капките за очи все още не са получили одобрение за употреба сред хора.