„Овергаз Инк” не е получавала писмо от „Газпром Експорт”, че предстои спиране на природния газ от 1 януари 2016 година.
Компанията има сключен дългосрочен договор за доставка на синьо гориво с руското дружество до 2017-та година. Това се посочва в съобщение на „Овергаз”, цитирано от "Фокус".
„Овергаз Инк” изпълнява всички поети ангажименти към контрагентите си. Компанията няма просрочени дългове към „Газпром Експорт”, а нормални текущи задължения по доставката на газ.
„Овергаз Инк” е доставчик на синьо гориво за газоразпределителни дружества и индустриални абонати в страната. Най-големи са доставяните количествата за „Овергаз Мрежи”, чиито потребители са над 55 хиляди домакинства и 3000 стопански консуматори. Никой от клиентите на компанията не е застрашен от спиране на снабдяването с природен газ.