Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 520 000 лв., съобщи пресслужбата на кабинета.

Средствата са предназначени за основни ремонти или ремонти, свързани с преустройството на държавни лечебни заведения за болнична помощ, и се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.

В същото време за пореден път болниците приключват годината с дългове.

Методиката, по която НЗОК плаща на болниците от март насам, предвижда незаплащане на дейност, извършена над твърдия определен бюджет.

Относно дълговете на болниците за периода ноември 2014 - октомври 2015 година здравният министър Петър Москов отчете преди време, че за лечебните заведения с над 50 на сто държавно участие те възлизат на 371,2 милиона лева, от които просрочия за 141,3 милиона лева.

Москов обясни, че за някои големи болници просрочията са нараснали заради набавянето на нова модерна апаратура.