Всяко трето училище в страната не разполага с охрана на входовете или по етажите, съобщава „Телеграф", като се позовава на доклад на Министерството на образованието.983 учебни заведения от общо 2557 не разполагат нито с портиери, нито с гардове.

В малките населени места редът в дворовете и сградите се осигурява от дежурни учители. В междучасията по един учител застава на входа и изпълнява ролята на портиер, докато другите охраняват вътрешността на сградата и дори правят проверки на тоалетните.