На въпроса „Какъв е точният брой на служителите на МВнР към декември 2015 г., които са обявени от Комисията за досиетата, че са били свързани с комунистическата Държавна сигурност?“ – от министерството отговарят, че броят им е 71 (седемдесет и един). Това съобщават от Eurochicago.com след искане за достъп до информация по ЗДОИ. Отговорът е подписан от постоянния секретар на министерството Василий Такев и в него се съдържа следната информация.

И доуточняват: „Една част от тях са дългосрочно командировани на дипломатически и административно-технически длъжности в задграничните представителства на Република България или в международни организации в държавите: Австрия, Босна и Херцаговина, Виетнам, Грузия, Етиопия, Италия, Испания, Китай, Косово, Канада, Ливан, Люксембург, Мексико, Мароко, Македония, Норвегия, Палестина, Русия, Румъния, САЩ, Тунис, Турция, Финландия, Франция, ФРГ, Холандия, Черна Гора, Швейцария и ЮАР. Друга част от тях работят в Централно управление на МВнР, а именно: 27 души, от които генерален директор – 1, директори на дирекции – 8, началник отдели – 5, посланици за специални поръчения – 3 и служители – 10 на трудово и служебно правоотношение.“

На въпроса „Има ли сред тези служители свързани с ДС такива на пенсионна възраст и ако да, колко са те?“ – отговорът е 1 (един).

От следващия отговор разбираме, че броят служители на МВнР, продължаващи да заемат своите длъжности след навършване на пенсионна възраст, също е един, което означава, че именно бившият служител на ДС е този ценен кадър, който не може да бъде пенсиониран.

Следват факсимилета от заповедта за предоставяне на исканата по ЗДОИ информация и от отговора на министерството.