Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 32, във връзка с чл. 33 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), от страна на „Дезинг груп“ ООД, гр. Варна, по повод разпространение на заблуждаваща реклама и наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 30 000 лв.

Производството, образувано по искане на „Виденов груп” ООД, установи, че в периода септември 2013 г. - 01.08.2015 г. „Дезинг груп“ ООД помества на интернет страницата си www.kika.bg рекламните послания „Над 200 продукта на най-ниска цена“; „Българските мебели на най-добра цена”. КЗК приема, че текстовете са заблуждаващи по своя характер и подвеждат потенциалните потребители, че предлаганите мебели са на най-ниски цени. Едновременно с това проучването показа, че за същия период конкурентът на ответника „Виденов груп” ООД е предлагал идентични мебели на по-ниски цени, съобщиха от КЗК.

Във връзка с установеното КЗК приема, че поведението на „Дезинг Груп” ООД противоречи на въведената от ЗЗК забрана за разпространение на заблуждаваща реклама, тъй като има потенциал да увреди конкурентната среда.