Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 специалист по маркетинг и реклама, средно обр. - маркетинг
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол, счетоводна отчетност
1 склададжия, средно обр. - икономическо
1 производител на хляб ръчно, средно обр. - зърнопреработване
1 хлебар, средно обр. - зърнопреработване
1 експерт маркетинг, висше обр. – маркетинг, бизнес икономика, икономика на търговията, английски език
1 педагог, висше обр. – педагогика, английски език
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 експерт обучение и квалификация, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, английски език
1 офис мениджър, средно/висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление
1 секретар, средно обр. – бизнес администрация, стопанско управление, компютърна грамотност
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо, компютърна грамотност
1 лаборант, средно обр. – химически или зърнопреработка, компютърна грамотност
1 оператор на пътностроителни машини, средно обр. – транспортна техника
2 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр. – селскостопанска техника
2 машинни оператори силози, средно обр. – селскостопанска техника
2 продавачи консултанти, средно обр. – електро- и строителни специалности
1 продавач консултант, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 камериери в хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; производство на кулинарни изделия и напитки
2 сервитьори, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; обслужване на заведения за обществено хранене
2 рецепционисти, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 снабдител, доставчик, средно обр. - строителство
3 продавачи консултанти, средно обр. - икономическо
1 счетоводител, оперативен, средно/висше обр. - икономическо
1 отчетник, средно/висше обр. - икономическо
12 продавачи консултанти, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно/висше обр. – счетоводство и контрол
1 консултант продажби, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
3 специалисти с контролни функции, преработваща промишленост, средно/висше обр. - химия, автоматика, машини и апарати
1 монтажник на хладилна и климатична инсталация, средно/висше обр. – климатична и хладилна техника
1 автомонтьор, средно/висше обр. – ДВГ, АТТ
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр. - ВиК
2 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преносвач - ръчно, средно обр. – икономическо, хранително-вкусова промишленост
1 оператор въвеждане данни, средно обр. – икономическо, компютърни умения
4 счетоводители, висше обр. – икономическо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, много добро познаване на нормативната база
5 машинни инженери, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
5 специалисти по качеството, висше обр. – техническо, английски език/немски език, добра компютърна грамотност, специализирани софтуерни продукти в областта на инженерството
1 технолог, средно/висше обр. – химически дисциплини, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 технически сътрудник , средно обр. – икономически науки, добро ниво на английски език, много добра компютърна грамотност
1 шофьор, средно обр. – техническо, автотранспортна техника, кат.В
1 счетоводител оперативен, средно обр. - икономическо
1 продавач консултант, средно – икономическо, компмютърна грамотност
1 асистент-продавач, средно – икономическо, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 консултант по продажби, средно/висше обр. – маркетинг, мениджмънт, компмютърна грамотност, шофьорска книжка
1 отчетник в счетоводство, средно обр. - специално
2 шивачи, средно обр. – оператор в производството на облекло
1 автомеханик, средно обр. – транспортна техника, ДВГ
4 програмисти софтуерни приложения, висше обр. – компютърни дисциплини
1 сервитьор, средно специално обр., компютърна грамотност
20 машинни оператори, средно обр. – технология на машиностроенето топла обработка/корабни машини и механизми/машини и системи с ЦПУ
5 мехатроници, средно обр. – мехатроника/електроенергетика/електрообзавеждане
1 инженер металург, висше обр. – технология на материалите и материалознание/технология на машиностроенето и металорежещи машини
3 продавачи консултанти, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
2 младши учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика
1 оперативен счетоводител, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност, добра компютърна грамотност
1 счетоводител, висше обр. – счетоводство/икономика/финанси, добри счетоводни познания
1 отчетник в счетоводство, средно обр. – счетоводство и контрол/счетоводна отчетност
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, средно обр.- оператор в производството на облекло
2 кроячи, текстил, средно обр. – работник в производството на облекло
1 аналитик на компютърни комуникации и 1 специалист - тестване на софтуер, висше обр. – КСТ, английски език
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, компютърна грамотност
1 преподавател инструктор на водачи на МПС, висше обр. – ТУТ/ТТТ/инструктор, шофьор кат.С, В
2 управители на зала с игрални автомати, средно обр. – бизнес администрация/икономика и мениджмънт/ счетоводна отчетност

- За обучение по време на работа

3 общи работници, основно/средно обр.
2 техници механици, основно/средно обр.
20 шивачи, основно/средно обр.
4 автомонтьори, средно обр., шофьорска книжка кат.В
1 склададжия, основно/средно обр.
1 офис мениджър, основно/средно обр.
3 общи работници поддръжка сгради, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 стругар, основно/средно обр.
1 оператор манипулатор, основно/средно обр.
1 електротехник, основно/средно обр.
1 конструктор, основно/средно обр.
1 мехатроник, основно/средно обр.
1 експерт по бизнес развитие, висше обр., английски език, компютърна грамотност
5 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.
1 секретар, средно обр.  
1 счетоводител оперативен, средно обр.  
1 лаборант, средно обр.  
1 оператор на пътностроителни машини, средно обр.  
3 машинни оператори чистене/белене на зърно, средно обр.  
2 машинни оператори силози, средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 бармани, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 барман, основно/средно обр.
10 общи работници, основно/средно обр.
35 машинни оператори, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 гипсаджия, мазач, основно/средно обр.
2 асистент-продавачи, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
2 помощник-готвачи, основно/средно обр.
2 камериери в хотел, основно/средно обр.
2 готвачи, основно/средно обр.
2 сервитьори, основно/средно обр.
2 рецепционисти в хотел,  средно обр., английски език
2 носачи товарачи на стоки, основно/средно обр.
1 снабдител, доставчик, основно/средно обр.
3 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 отчетник, средно обр.
1 отчетник в счетоводство, средно обр.
1 обслужващ работник, промишлено производство, основно/средно обр.
2 техници механици, средно обр.
20 шивачи, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
1 стъклар, основно/средно обр.
2 машинни оператори, шиене на облекла, основно/средно обр.
1 продавач консултант средно обр.
2 монтажници на водопроводна инсталация, средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 технолог, средно обр.
20 работници, промишлено производство, основно/средно обр.
8 складови работници, основно/средно обр.
2 пласьори на стоки, основно/средно обр.
1 производител, ръчно на хляб, основно/средно обр.
2 месачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
2 шивачи, основно/средно обр.
1 опаковач, основно/средно обр.
1 месач втасващи закуски, основно/средно обр.
2 пекари, основно/средно обр.
1 готвач, основно/средно обр.
2 продавачи консултанти, основно/средно обр.
1 помощник-готвач, основно/средно обр.
1 гладач ютия, основно/средно обр.
1 работник спомагателни шивашки дейности, основно/средно обр.
1 машинен оператор, шиене на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
1 склададжия, средно обр.
1 шивач на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 автомеханици, основно/средно обр.
1 електромонтьор, средно обр.
1 техник, гражданско строителство, основно/средно обр.
1 шпакловчик, основно/средно обр.
2 продавачи в павилион, основно/средно обр.
1 машинен оператор - вулканизация на гуми, основно/средно обр.
1 дограмаджия, дърво, пластмаса, алуминий, основно/средно обр.
1 координатор на дейности, основно/средно обр.
1 сервитьор, основно/средно обр.
3 заварчици, основно/средно обр.
1 фрезист, основно/средно обр.
1 служител в склад, основно/средно обр.
4 шивачи на мъжко/дамско облекло, основно/средно обр.
2 моделиер-конструктори на облекла, основно/средно обр.
2 кроячи, текстил, основно/средно обр.
2 технолози на облекло, основно/средно обр.
2 механици, промишлено оборудване, основно/средно обр.

Други СРМ към деня

1 работник по поддръжка в училище, средно обр. – ВиК/дървообработване, 12 години стаж
1 охранител – невъоръжена охрана, в училище, средно обр., за гр.Мартен
5 продавачи консултанти – на хранителни стоки, средно обр., компютърни умения, опит
2 продавачи в заведение за обществено хранене, основно/средно обр., компютърни умения
80 оператори – опаковъчна линия, производство на смазочни масла, сезонна заетост, основно/средно обр.
10 стажанти за работа в куриерска фирма, средно/висше обр., компютърни умения
1 учител в детска градина, висше обр. – предучилищна/начална училищна педагогика, английски език, компютърни умения, 2 години опит
1 стругар – валов струг, спедно техническо обр.
11 оператори на компютър, средно обр., италиански език
3 помощник-оператори в химическо производство, основно/средно обр.
2 работници – производство на кашони, средно обр., за с.Ряхово
1 общ работник – товаро-разтоварни дейности, средно обр.
1 водопроводчик – вътрешни ВиК инсталации, средно специално обр., 3 години опит
2 електротехници – поддръжка на машини, средно техническо обр., опит, за с.Голямо Враново
1 електромонтьор, средно/висше обр. – електроника
1 учител по биология, здравно образование, химия и опазване на околната среда, висше обр. – биология и химия
5 общи работници, 5 машинни оператори – производство на керамични изделия, средно/основно обр., опитът е предимство, подходящо за живеещи в с. Семерджиево и с.Червена вода
1 хигиенист в детска градина, средно обр.
1 работник по поддръжка в детска градина, средно специално обр. – електротехник
1 оператор на фотомашина – на 4 часа, средно обр., компютърни умения, личен автомобил
10 пакетажници – производство на корпусна мебел, средно обр.
1 оперативен счетоводител, средно/висше икономическо обр., с ТЕЛК – над 50 на сто
1 учител по информатика, информационни технологии и икономика, висше обр. по специалността
1 организатор на производство – ремонт на плавателни съдове, средно обр., немски език, работа в Германия
1 готвач в социално заведение, средно специално обр./завършен курс
2 преводачи секретари – френски и английски език, средно/висше обр., компютърни умения
2 техници – поддръжка на компютри, средно обр.
2 продавачи, 2 помощник-готвачи в заведение за бързо хранене, основно/средно обр.
1 учител лектор по труд и техника, висше обр.
1 майстор на закуски, без изискване за обр., опит
1 хигиенист и болногледач, основно обр., опит
2 готвачи за социално заведение, средно професионално обр. или завършен курс
1 социален асистент в социално заведение, средно обр.
1 медицинска сестра – стоматологичен кабинет, висше обр. по специалността, компютърни умения
5 хигиенисти – професионално почистване, средно обр.
5 заварчици – СО, 3 оператори – лазерно рязане на метали, 3 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно професионално обр., работа в гр.Казанлък, осигурена квартира
1 електромеханик, средно специално обр., ІІІ/ІV квалиф. група по електробезопасност, над 1 година опит
2 работници – производство и почистване на лакирани детайли за мебели, средно обр.
1 техник във водно стопанство, средно обр. – строителен техник, 5 години опит
2 общи работници в кланица, без изискване за обр.
1 лаборант, средно обр. – ветеринарна медицина
2 шофьори на автобус, кат.Д, средно обр., 5 години опит
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, 5 години опит
2 монтажници – заварки от челна пластмаса, средно обр., 5 години опит
1 заварчик, 1 монтажник, 1 оператор на машини с ЦПУ, 1 шлосер – производство на камини, средно техническо обр., опит
1 работник в цех за опаковка, основно обр.
2 моделиери на керамични и порцеланови изделия, средно техническо обр., 2 години опит
1 настройчик на преси за производство на ел. инсталационни изделия, средно техническо обр., опит
1 валутен касиер, средно обр., опит
2 механици по поддръжка, 2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, 2 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр., опит
1 инжерен конструктор, 1 технолог, 1 началник на смяна, висше техническо обр., опит
4 общи работници за пакетиране на въглища, 2 броя с кат. С, основно/средно обр.
1 електротехник за поддръжка и обслужване на газови котли и системи, средно специално обр.
1 продавач консултант в магазин за ел. материали, средно/висше обр. – ел специалности, компютърни умения, владеенето на английски език и опитът са предимство
5 служители - запитвания за работа в Cаll Centre, висше/средно обр., много добър немски език, компютърни умения
1 CAD дизайнер, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
1 технически директор, висше техническо обр., английски език, опит
1 инженер конструктор, висше техническо обр., работа с CAD/CAM системи, опит
1 координатор по качеството, средно/висше обр., опит
1 заварчик – МИГ/ВИГ, средно/висше обр., опит
4 техници по поддръжка на машини, средно/висше обр., опит
3 пакетировачи – производство на тръби, основно обр.
4 кредитни експерти, средно обр., на граждански договор, компютърни умения
5 машинни оператори - топлоенергетика, средно техническо обр., опитът е предимство
2 общи работници и 1 стругар – вулканизация на гуми, средно обр.
1 шлайфист – кръгъл и профилен шлайф, средно техническо обр.
1 термист за топла обработка, средно техническо обр.
1 оценител на облекла, средно обр.
2 стругаро-фрезисти, основно/средно обр. опит
1 оператор на металообработващи машини, средно обр., опит
10 оператори – производство на санитарни изделия, основно обр.
8 общи работници – външно ВиК, основно обр.
2 зидаро-мазачи, основно обр., опит
2 арматуристи и 2 общи работници в строителството, основно обр., опит
3 монтажници на вентилации, средно обр.
1 общ работник – външно ВиК, основно обр., опит
2 кофражисти, основно обр., опит
1 машинист на пътно-строителни машини, средно обр., курс за проф.квалификация, правоспособност, 5 години стаж
5 строителни работници, 1 багерист, 2 шофьори на товарен автомобил до 12 тона, основно/средно обр., за гр.Исперих
1 ерозист – нишкова ерозия, средно техническо обр.
2 електротехници в строителството, средно специално обр., опит
3 строителни работници, средно и по-ниско обр.
1 настройчик – мебелно производство, средно обр., 1 година опит
1 конструктор – мебелно производство, средно обр., 2 години опит
4 мебелисти, средно обр.
3 общи работници в мебелно производство, основно обр.
1 машинен оператор, 1 конструктор – в мебелно производство, средно обр., опит
5 апаратчици в химическо производство, средно обр.
1 майстор на тестени изделия, основно обр., опит
1 помощник-сладкар, средно обр., опит
3 помощник-сладкари, средно обр.
3 пекари, средно обр.
4 готвачи – столово хранене, средно професионално обр., опит
1 мияч в заведение, средно обр.
1 готвач – дюнери, средно обр., опит
7 бармани сервитьори, средно обр.
2 готвачи, средно обр., опит
12 сервитьори, средно обр.
1 главен готвач в ресторант, средно специално обр., опит
1 сервитьор – на 4 часа, средно обр.
1 сладкар, средно обр.
1 пиколо, средно обр.
1 общ работник – за обучение за механик монтьор на МПС, основно/средно обр.
1 шофьор на товарен автомобил над 12 тона, кат.С+Е, средно обр.
2 шофьори оператори на специален автомобил, кат. С+Е, основно обр.
1 експедитор, средно/висше обр., компютърни умения, владеенето на английски език е предимство, шофьор кат.В
5 миячи на МПС – автомивка, основно обр., 1 бр. за гр.Сливо поле
3 мотокаристи, средно обр., правоспособност
35 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С+Е, психическа годност, средно обр.
6 шофьори на тежкотоварен автомобил, средно обр., кат.С, опит
1 водач на фадрома, основно обр., правоспособност
1 водач на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори международни превози, кат.С/С+Е, средно обр., 2 години опит
2 стругари, средно обр., опит
1 стругар шлосер, средно обр., опит
2 инженери по качеството, висше техническо обр., английски/немски език
1 фрезист, средно техническо обр.
2 шлосери матричари, средно техническо обр., опит
2 шлосери заварчици, основно/средно обр., опит
1 шлосер бояджия, основно/средно обр.
1 заварчик, основно/средно обр.
2 мехатроници, средно техническо обр., опит
2 монтажници на метални конструкции, средно обр.
1 оператор – програмист, средно техническо обр., опитът е предимство
3 електротехници, средно специално обр., опит
1 механик на транспортни средства, средно/висше обр. - ДВГ,  опит
10 общи работници в чорапно производство, основно обр.
3 кроячи на банциг, шевно производство, средно обр., опит
4 шивачи на кожени изделия, без изискване за обр.
1 крояч – на банциг, 1 крояч – на гатер, текстил, основно/средно обр., опит
2 организатори в шевно производство, средно обр.
1 нормировчик – шевно производство, средно специално обр., компютърни умения
2 техници по поддръжка на машини в шевно производство, средно/висше обр., 1 година стаж
1 общ работник в шевно производство, основно обр.
5 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр.
2 общи работници в производство на чорапи, средно/основно обр.
2 секционни майстори в чорапно производство, основно/средно обр.
2 зареждачи в производство на чорапи, средно обр.
4 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр., стаж
3 технолози – шевно производство, средно обр., може и без опит
1 контрольор по качеството – шевно производство, средно обр., стаж
4 складови работници – чорапно произдводство, средно обр., опитът е предимство, подходящо за мъже
17 кроячи, без изискване за обр.
7 опаковачи на чорапни изделия, основно/средно обр., правоспособност за обслужване на котел на газ
6 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство
10 гладачи – шевно производство, средно/основно обр., опит
2 кроячи на кожени изделия, средно обр.
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр., шофьори кат.В
143 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За обучение по време на работа

3 обслужващи работници, промишлено производство, основно обр.
1 работник, поддръжка на сгради, основно обр.
2 бармани, основно обр.

Други СРМ към деня

1 счетоводител, висше иконом.обр. /за гр.Две могили/
1 икономист, висше икономическо обр. /за гр.Две могили/
3 продавачи консултанти, средно обр. /за гр.Бяла/
2 общи работници, в промишлеността, основно обр. /за гр.Бяла/
1 общ работник в промишлеността, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 транжор, без изискване за обр.  /за гр.Бяла/
5 шлосери матричари, средно обр., 2 години опит /за гр.Русе/
10 мехатроници, средно/висше обр., 1 година опит /за гр.Русе/
20 машинни оператори, основно/средно обр. /за гр.Русе/
1 багерист, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 шофьор, кат.С+Е, средно обр., правоспособност /за гр.Бяла/
1 сервитьор, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
14 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр. /за гр.Бяла/
1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността /за с.Полско Косово/
2 възпитатели, висше обр. – начална училищна педагогика /за с.Полско Косово/
1 медицинска сестра, висше обр. по специалността /за гр. Борово/
1 възпитател I-IV клас, висше обр. /за с.Новград/
3 инженери, роботика, висше техническо обр. /за гр.Русе/
1 специалист - калиброване и прогнозна поддръжка, висше техническо обр. /за гр.Русе/
4 техници механици на машини с ЦПУ, средно специално обр. /за гр.Русе/
5 шлосери матричари, средно специално обр. /за гр.Русе/
1 машинен оператор, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 учител, начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика /за гр.Сеново/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.