Посещенията на чужденци в България със служебна цел намаляват с 10,2% през ноември спрямо година по-рано. Това показват данните на Националния статистически институт.

Общо посещенията на чужденци в България са 436.8 хил., или с 0.8% над нивото от ноември 2014 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия – с 6.2%, и с други цели – с 2.6%.
Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2015 г. са 305.2 хил., или с 12.7% над регистрираните през ноември 2014 г.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към бившата югославска република Македония – с 41.8%, Обединеното кралство – с 36.6%, Италия – с 16.7%, Испания – с 16.4%, Гърция – с 16.2%, Германия – с 15.6%, Австрия – с 11.8%, Румъния – със 7.9%, Турция – с 6.8%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция – с 28.7%, Руската федерация – с 27.6%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през ноември 2015 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 46.9%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 27.7%, и пътуванията със служебна цел – 25.4%. В сравнение с ноември 2014 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели – с 22.9%, и със служебна цел – с 16.0%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 3.3%.

От общия брой чужденци, посетили България през ноември 2015 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 52.5%, или с 0.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Намаление е регистрирано при посещенията на граждани от Унгария – с 23.4%, Австрия – с 21.9%, Нидерландия – с 13.1%, Словакия – с 8.6%, и други.

Същевременно се увеличават посещенията на граждани от Германия – с 9.5%, Обединеното кралство – с 5.1%, Чешката република – с 2.9%, Испания – с 2.7%, Румъния – с 1.2%, Гърция – с 1.2%, и други.

Увеличават се посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 2.5%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от бившата югославска република Македония – с 16.3%.