Възстановяването на здравни права от днес вече е по-скъпо. Всички, които са здравнонеосигурени и искат да ползват безплатна медицинска помощ, трябва да внесат вноските си за пет години назад. Това означава, че трябва да платят около 1400 лева.

От днес електронната услуга на Националната агенция за приходите (НАП) ще съдържа данни за период от 60 месеца назад, а не както досега 36 месеца. Това се налага заради промяна в Закона за здравното осигуряване и с цел предоставяне на коректна информация за периодите без здравноосигурителни вноски на физическите лица, поясняват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Разработената от НАП услуга тип „web service“ за проверка на здравноосигурителния статус на гражданите дава възможност да се изпраща информация за периоди без данни за здравно осигуряване за 5 години назад. В случай, че пациент, който не е здравноосигурен, през февруари ползва болнична медицинска помощ, справката ще отрази неговия статус за 5 години назад и за декември 2015 г. включително, а не за 36 месеца, както бе досега. От Здравната каса подчертават, че това трябва да се има предвид от разработчиците на медицински софтуер и договорните партньори на НЗОК.

Последният ден, в който гражданите можеха да възстановят здравните си права като внесат дължимата сума за три години назад, бе 23 декември.