Както съобщава френския бюлетин TTU в публикацията DCNS: il n’y pas que l’Egypte френският концерн DCNS разчита да получи значителни поръчки за военноморски въоръжения. Подробно се разглеждат перспективите в Египет, Канада, Норвегия и Полша.Особено интересна е офертата на търга по програмата SEA 1000 за построяване за австралийския флот на 12 перспективни неатомни подводници.

Шефът на концерна Ерве Гийу, който взел участие в ежегодната конференция Submarine Institute of Australia, съобщил, че на австралийския търг са предложени уникални технологии в рамките на проекта Shortfin Barracuda Block 1A, явяваща се развитие на проекта на атомната многоцелева подводница Barracuda за френския флот и никога не е предлагана за експорт.

Изключението е направено поради близостта на двата ВМФ, както и тясното сътрудничество с ВМС на САЩ и Великобритания.