Може би единствената ценност, която българите са запазили на фона на отчуждението, са семейството и децата. Затова Бъдни вечер и Коледа - Рождество Христово, като типично семейни празници, събират хората и дават повод за повече контакти, заяви психологът от БАН доц. Маргарита Бакрачева.

Поддържането на топли взаимоотношения и чувството за свързаност са основна психологическа потребност. Когато тя е съчетана с религиозен или духовен момент, се увеличава стойността, посочи Бакрачева. 

Тя коментира, че независимо от материалното изражение на броя ястия за трапезата на Бъдни вечер, което може да бъде формално, подаръците като остойностяване на привързаността, остават под общата рамка на светлия момент за празника. 

"В условията на стрес и несигурност, днес все повече хора се обръщат към търсене на вяра, каквато им липсва в широк смисъл - като надежда, в религията", заяви психологът. 

Въпреки разликата между религия и вяра, и двете форми са своеобразно спасение и дават вътрешна сила и устойчивост, посочи Бакрачева. 

Тя отбеляза, че изследвания по цял свят, независимо от религиозната принадлежност, показват, че религиозните хора са по-щастливи. От психологическа гледна точка това е така именно поради факта, че в пълния си смисъл спазването на религиозните обичаи осигурява усещането, че човек не е сам, а е част от групата от една страна, а от друга страна се създава усещането за надежда и вяра в утрешния ден, обясни Бакрачева.

По думите й поради редица фактори от различно естество, в България не е висок процентът на хората, които са религиозни или вярващи, или и двете. 

Това, което се наблюдава през последните десетина години обаче, е обръщането на все повече хора към религията или търсенето на друга форма на лична вяра. 

"По какъвто и начин да се отбелязват в отделните семейства предстоящите празници - Бъдни вечер и Рождество Христово, те водят до положителния ефект на традицията и до създаването на чувство за устои и стабилност. Ако мога да обобщя в по-общ план, Бъдни вечер и Коледа носят в същността си именно това, от което най-силно се нуждае българинът днес - семейните ценности", доц. Бъчварова.