Отделът за населението в Департамента по икономическите и социалните въпроси в ООН наскоро представи обновени данни на прогнозите за населението, според които светът ще достигне 11,2 млрд. души до 2100 година, което е 52% увеличение над настоящите прогнози, съобщава The Independent. В действителност в последния доклад на ООН за населението се казва, че 48 държави по света ще отчетата намаляване на населението до 2050 г. Освен това са посочени 11 държави, поради причини като намаляване на раждаемостта и емиграция, които ще изгубят над 15% от населението си в следващите десетилетия.

Ако тенденцията се запази, нещата може да станат още по-драматични. Според прогнозите на ООН, някои държави може да изгубят над половината си население до 2100. Разбира се това са само прогнози. В ООН смятат, че има 23% шанс световното население да се стабилизира и дори да намалее до 2100 г.
Посочените 11 държави са Молдова, България, Босна и Херцеговина, Румъния,Украйна, Сърбия, Хърватия, Латвия, Япония, Унгария и Литва.

Според прогнозите на ООН населението на България ще намалее до 3 406 000 души през 2100 година.