Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на гражданите и за корпоративните налози вече са публикувани на сайта на НАП - www.nap.bg. От приходната агенция напомнят, че срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите от 2015 г. изтича на 3 май 2016 г., тъй като 30 април е в събота, а 2 май е официален почивен ден - Великден. Новото във формулярите за облагане на годишните доходи е, че сега за първи път може да се ползва данъчно облекчение за децата. Законът позволява един от родителите да намали годишните си облагаеми доходи с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и повече деца. Тъй като данъкът е 10%, реално налозите на един от родителите ще бъдат намалени с 20 лв. за едно дете, с 40 лв. за две и с 60 лв. за три и повече деца.
За дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане годишният доход се намалява с 2000 лв., което значи, че ще бъдат спестени данъци за 200 лв. За целта има промяна в приложение номер 10 към данъчната декларация, в което се посочват облекченията. Приложението трябва да се попълни от всички, които искат да ползват облекчението за деца и са задължени са подадат годишна данъчна декларация, дори вече да са се възползвали от правото си да ползват данъчното облекчение чрез работодателя. Хората, които имат доходи само от трудов договор, може да ползват облекчението чрез работодателя и да не подават годишна данъчна декларация. Ако ползвате облекчението чрез годишната данъчна декларация за доходите към нея трябва да приложите и отделна декларация за ползване на облекчението за деца, в нея или на отделен формуляр вторият родител да се подпише, че няма да ползва облекчението, а ако детето е с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане, е необходимо и валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по интернет без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код (ПИК), който се издава безплатно в офиса на НАП по постоянен адрес. Така още в първите часове на новата 2016 г. ще можете да пуснете данъчната си декларация по интернет. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., гражданите ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 3 май 2016 г.