През юли минималното възнаграждение бе увеличено от 360 на 380 лева.

На днешното правителствено заседание кабинетът ще разгледа проект на постановление за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната. Предвижда се от 1 януари 2016 г. минималното възнаграждение да бъде в размер от 420 лева. През 2017 г. се очаква минималната работна заплата да достигне до 460 лева., като сумата ще се запази и през 2018 г. Припомняме, че през юли минималното възнаграждение бе увеличено от 360 на 380 лева.
Министерски съвет ще обсъди и промени в Закон за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
Министърът на земеделието и храните Десислава Танева ще представи проект на решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча.
Кабинетът ще разгледа и проект на решение за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2016 г.
Регионалният министър Лиляна Павлова ще внесе проект на решение за допълнение на решение №236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване на списък на общинските пътища.