Около 35,8 милиона души по света, или 0,5% от населението на планетата, живеят в условия на робство, сочи докладът „Индекс за робството през 2014 година“ на фондация Walk Free, в който са включени 167 страни.

68% от жертвите са обект на трудова експлоатация. Според документа 61% от хората, които живеят в условия на принуда, се намират в 5 страни: Индия, Китай, Пакистан, Узбекистан и Русия. В Индия, където присъстват всички форми на робството, живеят около 40% от поробените хора, предава Фокус.

Сред подчинените хора има мъже, жени и деца, като броят на децата е около 5 милиона. В документа се отбелязва, че модерното робство носи нелегални приходи в размер на 150 милиарда щатски долара всяка година.

България е на първо място в Европа по процент на населението, което живее в робски условия, показва докладът.

В условия на модерно робство живеят 27 600 българи, или 0,38% от населението. Следват Чехия, Унгария, Сърбия, Словакия, където делът на хората, живеещи в принуда, е 0,36%.

Организацията подчертава, че през миналата година България е била страната в Европа с най-висок дял на поробените хора.

Икономическата криза и политиката на икономии в ЕС са довели до увеличение на броя на българите и румънците, които са търсили по-високо платена работа зад граница. Някои от тези работници са попадали в ситуации на експлоатация. България се намира на 30 място в Европа в класацията за действията на държавата в борбата с робството.

През 2014 година страната в региона с най-висок брой на хора в условия на съвременно робство е била Турция, където много деца са принудени да сключват бракове, жертва са на трудова и сексуална експлоатация.

В Полша също е отбелязан висок дял на жертвите на робство, отчасти заради експлоатацията на евтината работна ръка от източноевропейските съседки на Полша в рамките на страната.

Според доклада през 2014 година общо 566 200 души в Европа са живеели в робство, което е 1,6% от всички жертви по света.