Числата от 102-и тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 32, 17, 31, 20, 18, 3.

---------------------

6 от 42

I теглене: 34, 28, 29, 30, 42, 21.

---------------------

5 от 35

I теглене: 20, 30, 28, 15, 7.

II теглене: 19, 28, 22, 7, 32.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 3, 1, 2.

Печеливши цифри: 7, 1, 0.