Google обяви, че заделя 1 млн. долара за следващата година, които ще раздаде като награди на специалисти по киберсигурност, които откриват проблеми в продуктите на компанията. Сумата ще финансира различни проучвания и инициатви.

Освен това Google ще продължи да раздава и до 20 хил. долара за всяко отделно откритие, което засяга киберсигурността на компанията. Конкретната сума ще се уточнява според сериозността и сложността на открития проблем.

Сумата от милион долара ще се използва за финансиране най-вече на независими проучвания в сферата на киберсигурността. Отделните финансирания ще варират от 500 долара до 3133 долара в зависимост от сложността на разработката и ще се дават преди тя да започне, за да покрият разходите й.

В случай, че не са открити никакви проблеми, парите няма да се връщат, тъй като за Google истинската стойност е в получената информация. Един специалист може да кандидатства за множество различни разработки, а експерти на Google ще преценяват кои от тях да получат финансиране.