Министерството на образованието ще представи резултатите от националното външно оценяване на четивната грамотност на учениците от пети клас. В края на октомври този изпит се проведе за първи път у нас, уточнява Нова телевизия.

Пилотно учениците от над 280 училища показаха знанията си и това до колко разбират текстовете, които четат.

Външното оценяване се проведе в рамките на един учебен час и само в една паралелка от избраните училища. Вторият срок се очаква и деветокласниците да се явят на външното оценяване по четивна грамотност.