В болница "Свети Иван Рилски" в София започва работа първият в България кибернож. Високоспециализираната апаратура позволява безкръвно лечение на онкологични заболявания чрез интензивно лъчелечение и досега не беше достъпна в страната. 

Първата операция с кибернож в България, ще бъде факт на 16-ти декември, съобщи здравният министър Петър Москов:

Подготвиха го колегите от "Свети Иван Рилски". Първият български пациент, в България, ще бъде подложен на радиохирургия, нещо, за което досега ходихме в Турция, в Германия.

Киберножът е апарат, при който роботизирано управляван лъч третира туморите с висока доза радиация и изключителна прецизност. Друг вид апарат за радиохирургия работи от лятото в Токуда болница София и на него от юли до момента са лекувани 10 пациенти. 

Според специалистите, нуждаещите се от радиохирургично лечение в България са около 500 души на година.