Срокът за регистрация на фирма се съкращава от досегашните пет на два дни е една от осъществените от Министерство на икономиката мерки в подкрепа на бизнеса през 2015 година. Очаква се промяната да има положителен ефект върху предприемачеството и цялостното подобряване на бизнес средата. Създаването на благоприятни условия за бизнес у нас е сред приоритетните области, в които работи министерството през последната година, съобщава пресцентърът на МИ.

Съкращаването на сроковете за регистриране на фирма до два дни се прави с промяна в Закона за търговския регистър. Приетият Закон за изменение и допълнение на ЗТР постановява, че заявленията за вписване на първоначална регистрация на предприятие ще се разглеждат до края на следващия работен ден от постъпването им в Търговския регистър. Произнасянето и получаването на Единен идентификационен код на предприятието ще се извършва незабавно след разглеждане на заявлението. При необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълна или некоректна документация, законът позволява това да се случи в рамките на допълнителни три дни.

Изпълнението на мярката е част от годишната програма на Министерство на икономиката, както и от правителствената програма „Икономика и растеж" за периода 2014-2018 година.