България е на 4-то място сред развиващите се страни в Европейския съюз по размер на нелегални изходящи финансови потоци за периода 2004-2013 г., възлизащи на почти 25 млрд. долара, сочи доклад на базираната във Вашингтон изследователска и консултантска организация Global Financial Integrity, цитиран от investor.bg. На световно ниво България заема 47-ма позиция от общо 149 държави. Под термина „нелегални изходящи финансови потоци“ организацията разбира финансови средства вследствие на укриване на данъци, корупция и други незаконни действия.

Развиващите се страни от ЕС, които са по-нагоре от България в негативната класация, са Полша на 20-та позиция с малко над 90 млрд. долара, пет места по-надолу е Унгария с 57 млрд. долара, а на 39-то място се намира Румъния с почти 35 млрд. долара.
Средно за периода България е губила по почти 2,5 млрд. годишно.

Интересно е да се отбележи, че през 2008 г., в началото на финансовата криза, годишните незаконни финансови изходящи потоци в България достигат сумата от почти 5,4 млрд. долара, което е най-високото им ниво в разглеждания период.

Според организацията две са причините за натрупването на тази сума: търговско нефактуриране (невярно заявяване на стойността или обема на износ или внос при митническо фактуриране), което възлиза на 1,2 млрд. долара през същата година, и изходящи потоци от „горещи пари“ в размер на 4,3 млрд. долара.

Следващата година обаче тази сума рязко намалява до едва 881 млн. долара, а през 2010 г. достига най-ниското си ниво между 2004 и 2013 г. - 681 млн. долара.

През 2011 г. обаче се наблюдава рязко увеличение на сумата с над 100%, достигайки до почти 1,6 млрд. долара. Оттогава насам се отчита постепенен ръст на нелегалните финансови изходящи потоци от България, макар все още да не достигат нивата си отпреди 9 години – 2,5 млрд. долара.

Интересно е да се отбележи обаче, че в периода между 2009 и 2012 г. в България не се наблюдават изтичащи „горещи“ пари, като едва през 2013 г. те отново се появяват в статистиките с размер от 477 млн. долара.

Първенец в класацията по нелегални финансови изходящи потоци на глобално ниво е Китай с почти 1,4 трлн. долара за целия период, а на втора и трета позиция са Русия и Мексико съответно с малко над 1 трлн. долара и 528 млрд. долара. Натрупаната обща сума от всички развиващи се страни между 2004 и 2013 г. възлиза на 7,8 трлн. долара.