Майчинските и всички други обезщетения, които се изплащат по банков път от НОИ, вече ще се отпускат без удостоверение от банка. Това предвижда одобреният вчера трети пакет на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

До момента при заявяване на банкова сметка, по която да се превеждат парите, хората трябваше да представят документ от банката, че те са титуляри на сметката. При новия ред те вече само ще вписват в документите си номера на банковата сметка.

Данъчните служби по общините пък няма да имат право да изискват удостоверение от ГРАО за наследници, за да обработят декларации за данък наследство, предвижда друга от мерките в пакета. Тази мярка би трябвало да бъде изпълнена бързо, защото се изисква единствено финансовият министър да промени формуляра за деклариране на данък наследство.


Общо в третия пакет от мерки за намаляване на административната тежест вицепремиерът Даниела Бобева е включила 26 мерки. По-голямата част от тях са предложения на Министерството на инвестиционното проектиране и облекчават строителния бизнес, обясниха от Министерския съвет.

При узаконяване на т.нар. търпими незаконни строежи вече да не се плащат глоби, а само такси, предвижда една от одобрените мерки.

Малките предприятия, които имат до 10 служители, пък вече няма да изготвят годишен график за отпуските. Така на 343 хил. микропредприятия щели да бъдат спестени 6 млн. лв. годишно, които до момента са харчили за подготовка на график с годишните отпуски. Според данните на вицепремиера Даниела Бобева изготвянето на списъците с отпуските е струвало по 20 лв. на малка компания като в тази сума се включвали заплащане на служител, който прави графика, принтиране на уведомления за служителите и окончателно разпечатване на графика.