Министърът на образованието и науката Тодор Танев отрича и не признава у нас да има висше ислямско училище. Това става ясно от писмения отговор на самия министър до депутат, предаде репортер на БГНЕС. “Не сме получавали информация за съществуването на Висш ислямски институт в София, който да се самоопределя за висше училище”, пише Танев. На интернет сайта на училището обаче е посочено: “Висш ислямски институт (ВИИ) е първото самостоятелно висше училище на мюсюлманите в България, което се определя като висше училище на мюсюлманското изповедание в странaта”.

Висшият ислямски институт е създаден с решение на Министерския съвет от 9 март 1998 г., въз основа на Закона за изповеданията. “В утвърдения от МС Правилник за устройството и дейността на ВИИ, той се определя като висше училище на Мюсюлманско изповедание (Главно мюфтийство) в България със статут на юридическо лице”, пише още на сайта на ВИИ. Дори се посочва, че към момента се приемат студенти-бакалаври, със срок на обучение четири години.

“Висшето образование у нас е светско и независимо от идеологии, религии и политически доктрини. То се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции”, пише още министърът на образованието.

Тодор Танев обаче припомня, че по искане на Главното мюфтийство у нас има три средни общообразователни духовни училища в Русе, Момчилград и Шумен. В тези училища се обучават ученици от 9 до 12 клас. “През 2010 г. със заповеди на министъра са утвърдени актуализирани учебни планове за обучението в посочените училища, като са намалени часовете за духовни предмети, за да се освободят часове за избираемата подготовка по български език и литература във връзка с подготовката на учениците за държавните зрелостни изпити. Учебният процес протича на български език с изключение на предмета “Коран и Керим”, където текстовете са на арабски или на турски език, но обсъжданията трябва да става на български език”, пише още образователният министър и допълва, че обучението в трите училища е под контрола на МОН и на регионалните инспекторати по образование.