Злокачествените заболявания са на трето място като причина за смъртност в България. Затова програмата, насочена към ранна диагностика и ефективно лечение, е много важна, каза в Русе заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски.

По думите му добрият резултат при едно заболяване е в ранната диагностика и в адекватната терапия. Персенски участва в Русе в заключителна пресконференция по европроект на стойност 8,5 млн. лева, осъществен от болницата в града.

Чрез него е доставена и въведена в експлоатация съвременна медицинска техника – като апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, 64-срезов многодетекторен компютърен томограф, стационарен дигитален графичен рентгенов апарат, две дигитални ехографски системи, система за централна стерилизация и ангиографски апарат.

Според Персенски, ако не са европейските проекти, подобна инвестиция Министерството на здравеопазването трудно може да си позволи, тъй като общият му бюджет за капиталови разходи за година е 15 млн. лева.

Той каза още, че въвеждането на техника, която е на европейско и световно ниво, е и част от стремежа младите специалисти, които завършват, да имат стимул да останат да работят в България.