На днешния ден се отбелязва професионалният празник за всички ветеринарни специалисти.

На 14 декември 1897 г. е приет Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в България. Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба, е Временни правила за устройването на медицинско управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание. Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 1924 г. ветеринарните служби стават държавни.

И още един празник - днес имен ден празнуват Снежа, Снежана, Снежанка, Снежина и всички производни имена. Снежана означава бяла чиста, от сняг. Честит имен ден на всички, които го носят!