Числата от 100-тен тираж на Тото 2:

6 от 49

I теглене: 17, 36, 1, 48, 44, 30.

---------------------

6 от 42

I теглене: 30, 17, 41, 34, 14, 29.

---------------------

5 от 35

I теглене: 11, 25, 12, 35, 29.

II теглене: 28, 7, 13, 8, 33.

---------------------

Тото Джокер

Печеливши позиции: 7, 5, 4.

Печеливши цифри: 9, 2, 3.