Земеделските производители от Община Пазарджик настояват да се премахнат еднодневните трудови договори, които стопаните трябва да сключват със сезонните работници, съобщи БНР. В подкрепа на идеята кметовете на 30-те населени места в региона започват протестна подписка. 

От 21 юли работодателите - регистрирани земеделски стопани, могат да сключват еднодневни договори за професии, неизискващи специална квалификация, за прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Новият трудов договор не се регистрира в НАП, не се подава уведомление и за прекратяването му, тъй като той изтича с края на работното време. Плащането става в края на всеки работен ден срещу разписка, неразделна част от образеца. Договорите не може да бъдат с продължителност, различна от 8 часа, и формата и съдържанието им да се променя.

Според кмета на село Юнаците Стоян Кузев еднодневните договори допълнително ще натоварят производителите. Освен това новата наредба ще е неприложима, тъй като по-голямата част от сезонните работници нямат лични карти и не желаят да работят по 8 часа на полето.

Кметовете и производителите предлагат вместо еднодневните трудови договори, да бъде въведена такса от 5 лева за всеки деклариран декар, като така с помощта на кметствата ще се свие и сивият сектор в бранша. 
В случай че няма диалог, производителите обмислят протести през януари.