Историци се обединяват около общи корекции, които да бъдат направени в учебниците по История и цивилизация. Уточненията и допълненията са посочени в писма-подписки до министерството на образованието и науката, министъра на културата, председателя на БАН. Писмата са подписани от над 20 учени.

Проф. Петко Колев - председател на фондацията, посочи, че е събрана "критична маса от учени", които са дали живот на хипотеза, че българската държава е създадена през 165 година от Христа и през 2015 г. се отбелязва 1850-годинишнина.

Проф. Пламен Павлов от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" наблегна на факта, че правилното изписване на титлата на владетелите от предхристиянскара епоха трябва да е "кан", вместо разпространената "хан". Той обясни, че това са две различни титли.

Акад. Георги Марков от Института за исторически изследвания на БАН коментира, че учебниците по история са били пренаписвани многократно, за да служат на политическите режими в страната. Историята е точна наука и вече не е слугиня на политиката, заяви той и добави, че историците призовават към национално единство. Те предлагат 6 септември - Ден на Съединението на България, да бъде обявен за Ден на Единението на българите.