Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ въвежда дуалното обучение от новата 2016/2017 учебна година. Това е единственото училище в региона, което ще приложи тази нова за професионалното обучение система, която работи доста успешно от години в Германия, Австрия и Швейцария.
Училището стартира участието си по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ с подготовка на учителите по теория и практика на професията по специалност „Газова техника“. 
Проектът се изпълнява в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира съвместно с Министерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката. Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ в партньорство с „Овергаз Мрежи”  ще подготвят заедно компетентни, висококвалифицирани специалисти, готови до отговорят на съвременните изисквания на икономиката. 
Основната цел на проекта е създаване на модел и изграждане на капацитет за прилагане принципите на учене чрез работа. Това е крачка напред в посока модернизиране на българското професионално образование с оглед създаване на необходимите квалифицирани кадри за нуждите на бизнеса и икономиката. 
Предстои активна работа по разработване на нови учебни планове и програми, както и на обучение на учители, наставници и на експерти за дуално образование. 
Учениците, включени в проекта, ще се обучават по нов учебен план и нови програми. Като пилотно училище това дава уникален шанс за възпитаниците на ПГ по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“. В определени дни от седмицата те ще работят в реална работна среда, за да приложат теоретичните си знания и да усвоят спецификата на  професията.
Първият семинар по проекта предвижда изготвяне на ситуационен профил по специалността. Процесът ще се ръководи от Швейцарския федерален институт за професионално образование и обучение. В семинара вземат участие учители от училището и специалисти от фирмата партньор.
Министерството на труда и социалната политика  разработва  указания и наръчници за това какви договори трябва да се сключват с учениците, какви са задълженията на работодателите и на училищата в съвместната дейност, и каква ще е ролята на родителите в системата на дуалното обучение.
Успехът на проекта е гарантиран не само защото ще предложи качествена работна сила и ще се осигури продължителна заетост на младежите от конкретните райони на страната. За местния бизнес дуалната система на професионално образование и обучение е от ключово значение. Сред позитивите на подобен вид партньорство е възстановяване на скъсаната във времето връзка между училището и потребностите на бизнеса. Така младите хора вече ще имат възможност за адекватен избор и лична перспектива.
Въвеждането на основните елементи на дуалното обучение у нас със сигурност ще промени обществените нагласи по отношение на професионалната ориентация. Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Ц. Буров“ Русе за пореден път демонстрира новаторски позиции в образователното пространство. Какво по-ценно от професия с висока социална значимост! Именно тя е показател за конкурентоспособност и е успешната визитна картичка в Европа.