Проект FAIRway Danube, по който АППД ще получи два кораба, ще бъде представен официално във вторник в Канев център.
Той е на стойност 7 018 800 евро и е насочен към реализирането на проучвания за постигане на хармонизирано пъддържане и рехабилитация на Дунав и притоците й. В тази връзка в корабостроителницата във Варна ще се построят хидрографски кораб и катер за около 3 млн. евро. Останалата сума ще се използва са събиране на данни за критичните участъци по реката и изпълнение на пилотни дейности за хидроложки измервания.