Малките фирми, които са лоялни клиенти на Банка ДСК, могат да се включат в свободния пазар за доставка на електроенергия в бизнес центровете на Банка ДСК в София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Плевен и Варна. Банка ДСК и ЕНЕРГО-ПРО планират от началото на 2016 година услугата да бъде достъпна и в останалите офиси на Банката, специализирани в обслужването на малки и микро предприятия.

Лоялните бизнес клиенти на Банката могат да избират между едногодишни и тригодишни договори с различни профили  при преференциални условия и опростени процедури.

Малки фирми с годишно потребление около 20 мегаватчаса могат да намалят  сметката си за ток веднага средно с 25%, показват изчисленията на ЕНЕРГО-ПРО. В отделни случаи спестяването може да достигне до 35 %.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕООД е водещ търговец на електроенергия на свободния пазар с над 20% пазарен дял и 10 годишен опит. От няколко месеца, освен в Североизточна България, компанията има представителства и в градовете София, Бургас, Пловдив, Плевен, Благоевград и Стара Загора.

„Избрахме Банка ДСК не само защото е наша основна обслужваща банка и има отлична репутация и рейтинг. Привлече ни присъствието  й в над 200 населени места. Банката  повече от 20 години е водеща в обслужването и кредитирането на средните и малки фирми, и има богат опит в реализирането на подобни проекти с бизнес партньори“, обясни Момчил Андреев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна.