Народното събрание прие разделянето на ВСС на прокурорска и на съдийска колегия. Това стана със 196 гласа "за" и 35 "против"  от БСП и 1 въздържал се.
Депутатите одобриха и вдигането на прага за избор на парламентарната квота във ВСС. Членовете на съвета занапред ще се избират с гласовете на 2/3 от състава на Народното събрание, или със 160 гласа. В момента това става с обикновено мнозинство.
Съдиите, прокурорите и следователите ще се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от съответните колегии.
Председателите на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и главният прокурор ще се назначават и освобождават от президента на републиката по предложение на пленума на ВСС за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването или освобождаването при повторно предложение.
С навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател и след атестиране, с решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет магистратите стават несменяеми.
 "ВСС е орган за управление на съдебната власт, орган за администриране. Няма място професионалната биография да бъде критерий за разпределянето, коментира лидерът на БСП Михаил Миков. Обществеността трябва да има присъствие. Разбирането за колегия е неприсъщо за такъв тип орган. Би означавало Народното събрание да направи колегии, Министерският съвет също да направи колегии и тя да измества решенията на конституционния орган. Разделението ще доведе до затварянето на системите вътре в себе си – съдийската и прокурорската система", каза Миков. Според него с разделянето на ВСС на две колегии се връща функционирането на съдебната власт назад.
"Една от основните причини да се настоява за това разделяне на съвета е философията за борба с корупцията в съдебната система, която е залегнала в този конституционен законопроект", каза Радан Кънев. "Когато прокурорите бъдат разделени от съдиите, те първо запазват в цялост тези свои задължения и правомощия да разследват срещу корупция, но второ получават сериозна вътрешна независимост на волята, когато разследват корумпирани съдии. Защото ако прокурорите участват в назначаването на съдии, възниква съмнението биха ли те разследвали, или биха положили чадър върху съдия, магистрат, в чийто избор са допринесли, евентуално лобирали, евентуално участвали в договорки, говоря директно, така, както се случва", посочи той. "Ако съдиите участват в избора на прокурорите, независими ли са тези прокурори да ги разследват за корупция и естественият отговор е не", продължи Кънев. Според него "разделянето на ВСС на съдийска и прокурорска квота, дава и отговорности, и свобода, и независимост, и на българския съд и на българската прокуратура".
До минути започва най-инфарктната част от проектоизмененията - тази, касаеща квотите в прокурорската и съдийската колегия на ВСС.