От днес потребителите в ЕС могат да се възползват от по-ниски цени в резултат на новите европейски правила, които ще намалят таксите, наложени на търговците на дребно, при плащане с карти.

Таваните, предвидени в европейска директива, влизат в сила днес.

Когато потребителите използват кредитни или дебитни карти, процент от покупката се заплаща от търговеца чрез неговата банка на компанията, издала картата. Този разход за бизнеса е познат още като "обменна такса" (intercharge fee).

Новите правила ограничават тези такси до 0.2% за транзакции с дебитна карта и 0.3% с кредитна карта.

Във Великобритания например в момента нивата са около 0.85% за транзакция. Това обнадеждава анализаторите, че новите мерки ще доведат до значителни спестявания.

Европейската регулация позволява на правителствата на държавите членки да поставят по-ниски тавани за вътрешни картови транзакции.