1 097 търсещи работа са получили индивидуална консултация с психолог в бюрата по труда в цялата страна през последните четири месеца на 2013 година, съобщиха от Агенцията по заетостта.

467 от тях са мъже, а 630 – жени. 701 души са били с продължителност на регистрацията под 12 месеца, а 396 – над 12 месеца. Консултирани са 148 младежи на възраст до 24 г.

Освен индивидуални консултации, в бюрата по труда са организирани и 95 групови занимания с психолози. В периода от септември до декември миналата година на тях са присъствали общо 1 238 безработни – 584 мъже и 654 жени. Младежите до 24-годишна възраст са били 411. 2 525 безработни (964 мъже и 1 561 жени) пък са се включили в проведените общо 438 Ателиета за търсене на работа. 702 от тях са младежи до 24-годишна възраст.

През последните три месеца на годината в бюрата по труда са анкетирани общо 2 154 души, използвали услугите на психолозите. 1 073 от тях са заявили, че услугата напълно е отговорила на очакванията им, а 1 067 са посочили, че тя е надхвърлила очакванията им. Само 14 безработни са останали неудовлетворени.

В бюрата по труда работят и кейс мениджъри, чиято задача е да свързват безработните със социалните, здравните и образователните институции, които имат отношение към проблемите им. Специално обучените кейс мениджъри са консултирали 1 686 безработни (784 мъже и 902 жени) през последните четири месеца на 2013 г. 236 от тях са младежи на възраст до 24 г. Анкетирани са общо 349 души, преминали през индивидуална консултация с кейс мениджър. 235 от тях казват, че услугата отговаря на очакванията им, а 113, че тя надхвърля очакванията им и ще я препоръчат и на други безработни. Един човек е заявил, че не е удовлетворен.

Обобщените данни сочат, че безработните са доволни от услугите и от времето, което специалистите им отделят. Резултатите са налице – повишаване на мотивацията на обезкуражените клиенти, както и на самооценката им; подпомагане на безработните в процеса на самостоятелно търсене на работа чрез използване на разнообразни психологически техники. Повечето участници са положително настроени и активни, проявяват интерес към темите и задават въпроси. По време на индивидуалните и груповите консултации протичат дискусии, решават се тестове и се провежда ползотворен диалог за подпомагане на безработните лица.