Ново проучване на професор И. Банебасат от Школата за бизнес Саудера показва, че завистта е основен мотивиращ фактор, стоящ зад желанието да се пишат съобщения в различните социални мрежи, които влияят неблагоприятно на психичното здраве на потребителите.Учените казват, че създавайки порочен кръг от чувства на завист и собствена важност, социалните мрежи изработват у потребителите мнение, че животът им е по- лош, в сравнение с други хора, и ги подтикват да реагират с публикуване на мнения за да се покажат откъм най-добрата си страна, пише checkonline4you.

“Активността в социалните мрежи е свързана с депресии, тревожност и прояви на нарцисизъм, но причините за това не са изследвани достатъчно добре – казва Бенбасат.

- Открихме, че завистта е липсващото звено “.

Според професора, качването на туристически снимки има водещ принос за формирането на чувство на завист у потребителите, подтиквайки приятели да публикуват в мрежите собствените си най-добри снимки.

Той казва, че показването на далечни от реалния живот не са мотивирани от желанието да провокират у другите завист, а по-скоро конкуренция и желанието да създаде впечатление, че всичко у потребителя е супер. 

В проучването Бенбасет и колегите му изследвали 1 193 студенти – потребители на Facebook от германски университет. Професорът казва, че дейностите в социалните мрежи предизвикват поведение, което събужда завист и това е малко вероятно да се промени.

“Споделяне на снимки и истории от най-ярките събития в живота ви – за това и са създадени социалните мрежи – и това не може да бъде избегнато, – казва той.

- Но аз мисля, че е важно за хората да разберат какво влияние може да има това върху тяхното благополучие и психика.

Родителите и учителите трябва да са наясно, че младите хора са особено уязвими от тъмната страна на социалните мрежи.”

Проучването, наречено “Защо вашите приятели могат да ви навредят: емпирично изследване на ефекта на завистта, създавана от социалните мрежи”, бе публикувано в Information Systems Research.