Висши представители на НАТО ще се съберат на съвещание по време на изложбата „Хемус 2016 – отбрана, антитероризъм и сигурност“, която ще се проведе от 25 до 28 май в Международен панаир Пловдив. Ще се обсъждат доставките и демилитаризацията на амуниции в рамките на Партньорството за бойни припаси, включващо 23 страни членки на Алианса и две асоциирани държави.
Участниците в срещата ще посетят изложението, а това ще даде възможност на фирмите да представят своите изделия пред ръководството на Агенцията на НАТО за поддръжка и пред ключови експерти, съобщиха от фондация „Хемус '95”. Домакин на сесията ще бъде Министерство на отбраната.
То е поканило и над 60 официални делегации от чужбина, за да се запознаят с модерната техника, предлагана от водещи производители и дистрибутори в областта на отбраната, антитероризма и сигурността.
Интересът към Международната изложба „Хемус 2016“ е голям, твърдят от фондацията, която организира проявата, и посочват, че шест месеца преди началото вече са ангажирани над 50% от експозиционните площи на предишното издание през 2014 година. Това ни дава основание да смятаме, че деловият форум ще бъде интересен и конкурентен, заявиха организаторите.
Очакват се повече български и чуждестранни компании, тъй като Министерският съвет одобри „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020“. Инвестиционните приоритети предвиждат закупуване на боен самолет, радари и многофункционален патрулен кораб, изграждане на автоматизирана система за командване и управление на ВВС, модернизация на фрегати, формиране на разузнавателен център, създаване на криптографска защита на мрежите за класифицирана информация, както и реализиране на проект “Автоматизирана информационна система на МО, БА, оперативните и тактическите щабове”.
Тези инвестиционни намерения разширяват пазарните възможности за компаниите, предлагащи оборудване за различните видове войски и средства за борба с тероризма, които са основната група участници в „Хемус“. Те могат да представят своята продукция и на демонстрационни стрелби, провеждащи се в рамките на съпътстващата програма.
Възможност за представяне на изложбата имат и фирми, предоставящи техника и изделия с гражданска употреба - за помощ при бедствия и екстремни ситуации, лична безопасност, екологичен мониторинг, управление на трафика. През последните години се отчита ръст в търсенето на тези стоки.
Според предвижданията на организаторите „Хемус 2016“ ще привлече и повече посетители от чужбина заради интересните експозиции. На предишното издание дойдоха гости от Европа, Азия, Африка и Северна Америка, а 16% от тях бяха представители на НАТО.