Сертификатът "Зелена карта" вече ще се издава заедно с полицата по застраховката "Гражданска отговорност" на автомобилистите без допълнителна такса или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги.
Това решиха днес депутатите от икономическата комисия с гласувания на второ четене текст от новия Кодекс по застраховането, предаде репортер на БГНЕС.
Народните представители приеха също и възможността увредено лице, което желае да получи застрахователно обезщетение, да отправи към застрахователя писмена претенция по реда на чл. 380, освен в случаите, когато застрахователят по имуществена застраховка на увреденото лице е встъпил в негови права и предявява претенция на друго основание. Както и - увреденото лице е длъжно да предостави на застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите на виновния водач документите, с които разполага и които са свързани със застрахователното събитие и причинените вреди, като му съдейства при установяването на обстоятелствата във връзка със събитието и размера на вредите. Увреденото лице може да предяви претенцията си за плащане и пред съда, ако застрахователят не е платил в срок, откаже а плати обезщетение или ако увреденото лице не е съгласно с размера на определеното обезщетение.
По този текст възникна дискусия, инициирана от адвокат-експерт с опит в тази материя, който призова да не се променя досегашния режим.
Зам.-председателят на КФН Ралица Агайн защити позицията на пострадалите от ПТП-та да се даде възможност по един бърз начин да си уредят обезщетенията първо по доброволен начин, информирайки застрахователя на виновния водач, а чак след това, ако не са доволни - да заведат дело и да отидат на съд. И обясни това. Според нея по доброволния начин проблемът може да се реши до 3 месеца. А ако има само опция съд, то това ще бъде свързани с много разходи за адвокатски хонорари.
Заседанието по приемането на новия Кодекс по застраховане продължава.