Чек за 5000 евро ще получи на тържествено събрание във Великотърновския университет в понеделник бакалавърът по психология Марина Матева. Тя е 15-тият носител на Академичната награда на община Велико Търново, която се връчва от кмета в навечерието на студентския празник.

Марина Матева е завършила със среден успех 5,98 и отличен 6 от държавен изпит. Тя участва в множество проекти, конференции и научни изяви на национално и международно ниво, като е носител на редица награди, мотивират предложението от академичната общност.

Тържественото събрание в аулата на Великотърновския университет ще започне с приветствие на ректора проф.Христо Бонджолов. До него ще стои и ректорът за един ден, който традиционно подписва заповедта за неучебен 8 декември. Тази година студентите са си избрали първокурсника по право Димитър Димитров, уточняват от висшето училище.
Ще бъдат раздадени 9 стипендии по 1000 лв. на Академичния съвет за първенците на всеки един от факултетите. Ректорът проф. д-р Бонджолов ще връчи личната си стипендия на двама отлични студенти. Тя е учредена на името на чл.-кор. проф. Александър Бурмов, основател и първи ректор на Великотърновския университет, преди 4 години по повод 100-годишнината от рождението му.

Други 9 студенти, също по един от факултет, ще получат стипендиите на Алианц Банк - Велико Търново.
На тържественото събрание ще бъдат обявени студентите от Великотърновския университет, които имат през изминалата година научно-художествени и спортни постижения. Те са наградени от Ректора с книгата "Символите на България".
Дипломи Maxima cum laude ще бъдат връчени на повишени в научна степен преподаватели, които са от други университети, но са повишени във Великотърновския университет. Трима са докторите на науките и 30 души - доктори.