Работим с Министерството на финансите да уточним с какъв ресурс можем да подпомогнем хората в края на зимния сезон, става въпрос за еднократна финансова помощ за хората с ниски доходи. Това заяви социалният министър Хасан Адемов.

Търсим финансово балансиране на системата и търсим начин да подпомогнем тези, които не могат с доходите си да се справят сами, подчерта социалният министър. Той съобщи, че 120 милиона лева ще струва на хазната увеличението пенсиите от 1 юли. Каквато и мярка да предприемем в пенсионната система, няма да решим веднага проблемите, подчерта той.

По време на заседанието на кабинета днес министър Адемов запозна колегите си с доклад за демографската ситуация в страната. Предстои той да подготви и постановление на Министерски съвет за създаване на Национален съвет по демографска политика към кабинета. Ще се работи и за това Министерски съвет и отделните ведомствата да включват в оценката за въздействие на подготвяните от тях нормативните актове информация как приемането на тези нормативни актове ще се отрази върху демографската политика. "Важно е да спрем негативните тенденции и всички политики, свързани с демографията да намерят място при разработването на нормативните документи", подчерта министърът на труда и социалната политика.

Трайна е тенденцията за намаляване на броя на населението и тенденцията за застаряване на населението. През последните 23 години нивата на раждаемост не могат да компенсират нивата на смъртността. Трайна е и тенденцията на намаляване на раждаемостта. През 2012 година населението на възраст над 65-годишна възраст е било над 1,4 милиона лева. Данните за 2012 показват, че населението на страната само през тази година е намаляло с около 40 000 души намалява. Това означава, че един средно голям областен град се е заличил от територията на България, каза още Адемов.

"През последните 4 години е загърбен административния капацитет в сферата на демографската политика. Няма единна структура, която да се занимава с проблемите на демографията. Изправени да провеждаме демографска политика, чиято основна цел е забавяне на темповете на развитие на проблема. Обществените очаквания са да има интегрирана секторна политика, която да реши многопластовите въпроси, свързани с демографската политика", каза още министър Адемов и отбеляза, че застаряване на населението може да доведе до намаляване на БВП с 0,4 % на година и с намаляване на приходите в хазната.

Не съм сигурен, че само парично подпомагане на семействата с деца ще реши проблема, коментира министър Адемов. Той коментира, че за да може социалното министерство да изплати детски надбавки за всички деца, са нужни 950 милиона лева, а бюджетът на МТСП за тази година за всички политики възлиза на 1,1 милиона лева. За да се случи това трябва огромен публичен ресурс, коментира Хасан Адемов.