Днес, в зала „Европа“ на Доходно здание се проведе първия по рода си в Русе Българо-корейски бизнес форум, който е съвместна инициатива на Община Русе, Корейската държавна агенция за насърчаване на търговията и инвестициите – КОТРА София и Търговската секция на Посолството на Република Корея в Република България.

Сред официалните лица на форума бяха зам.-кметовете г-жа Наталия Кръстева и д-р Страхил Карапчански, Г-н Хъ – зам.-директор на КОТРА София, както и представители на големи корейски фирми, работещи в сферата на екологията, г-н Стив Ко – вицепрезидент на AnT21, г-н На – мениджър „Природни станции“ от ФОРСБЕЛ и г-н Ю – старши мениджър „Външно търговски операции“ към ПОСКО, които презентираха дейностите на своите фирмите. В края на форума се проведе и дискусия с присъстващите гости.

Г-жа Кръстева приветства всички участници в събитието и заяви, че провеждането на форума в Русе ще допринесе за един успешен и активен диалог за развитието на двустранни отношения и за създаването на нови бизнес партньорства. „Имаме ясна визия за развитие на град Русе, като в нашата работа залагаме на последователно и комплексно планиране,“ – каза г-жа Кръстева. Зам-кметът по комунални дейности допълни, че с провеждането на този форум се поставя началото на дългосрочно партньорство в сферата на управлението на отпадъците, възобновяемите енергийни източници, третирането на отпадъчни води и насърчаването на общото развитие. „Вярваме, че обменът на информация, знания и опит е най-стойностният ресурс, който определя богатството на една нация.“

Събитието се организира в резултат на сключения Меморандум за разбирателство и сътрудничество между градовете Русе и Сеул в областта на екологичните политики и обмена на технологии. По време на Световния конгрес по устойчиво градско развитие, който се проведе в южнокорейската столица през м. април т. г., двете страни се споразумяха да обменят и споделят необходимата експертиза и опит в сферата на управлението на отпадъците и на възобновяемите енергийни източници, третирането на отпадъчните води и за насърчаването на общото развитие.

Целта на бизнес форума беше споделянето на опита на Сеул по отношение на изпълнението на проекти в сферата на околната среда, преработване на отпадъци и пречистване на води. Основният фокус на събитието беше насочен към насърчаване на директните контакти между българските и корейските делови среди, обменяйки добри производствени и търговски практики.

ПОСКО Констръкшън е част от POSCO E&C една от най-големите строителни компании в Корея, която развива проекти в сферата на енергетиката, индустрията, инфраструктурата и строителството. Към 2015 г. ПОСКО успешно реализирали проекти в Близкия Изток, Южна Америка, Европа, Русия и ОНД, Австралия и Азия. Фирмата представи презентация на тема „Построяване на завод за енергия от химически отпадъци“.

ФОРСБЕЛ е корейска компания основана през 2000 г., която е посветена на развитието и осъществяването на екологични проекти в сферата на преработването и обезвреждането на отпадъци. Компанията развива иновативна технология за третиране на отпадъци. Презентацията на ФОРСБЕЛ беше на тема „Технологии за обезвреждане на отпадъци“.

АнТ21 е иновативна корейска компания, която е фокусирана върху решения за биологично третиране на отпадни води. Компанията развива оборудване за пречиствателни станции за отпадни води и успешно се развива в Корея, Китай и САЩ, а представената от тях тема беше „Построяване и опериране на ПСОВ“.