Младите хора вече може да са се примирили да работят по-дълго, отколкото родителите им, и да се пенсионират при по-ниски доходи от тези при предишните поколения.

Ново проучване на най-богатите икономики в света показва, че много хора, които сега навлизат на трудовия пазар, са под риск от пенсиониране в бедност. Само шепа държави ще съумеят да задържат пенсионните доходи на подобните на сегашните нива, пише СNN.

„Бъдещите поколения вероятно ще намират пенсионните си права за много по-малко щедри от днешните и много могат да се изправят пред сериозна опасност от бедност на старини”, посочва Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Няколко богати държави планират да вдигнат възрастта за пенсиониране до 70 години. Служителите във Великобритания, Ирландия и Чехия могат да очакват да продължат да работят до 68-годишна възраст до 2054 г.

Несъмнено те ще завидят на младите от поколението У в Люксембург и Словения, които би трябвало да могат да се пенсионират на 60 години. Очаква се средната възраст за пенсиониране в развития свят да бъде 65 години за мъже и за жени.

Когато най-накрая се пенсионират, хората трябва да бъдат подготвени да получават значително по-ниско заплащане.

Британските пенсионери вече стават свидетели на най-големия спад в доходите си, когато напуснат работа. Сега те взимат едва 38% от предишните си заплати, а ситуацията ще се влошава. Служителите, които ще се пенсионират след 40 години на Острова, ще получават пенсия, равностойна на 30 на сто от заплатата им.

Положението при американските пенсионери е малко по-добро – те взимат 45% от средните си заплати преди пенсиониране. Това число ще спадне до 35 на сто до 2054 г.

Поколението на хилядолетието в Испания, Люксембург и Турция ще усети много по-малък шок при пенсиониране. То ще получава съответно 82%, 77% и 75% от предишните си възнаграждения.

Възрастта за пенсиониране се увеличава, тъй като хората живеят все по-дълго, а населението в развитите страни е застаряващо. Това означава, че има повече пенсионери за издържане и по-малко млади хора, които да плащат за техните пенсии.

В допълнение към това сигурността на работа спада по целия свят, което значи, че хората често трябва да работят по-дълго, за да натрупат достатъчно спестявания и да се пенсионират.

Средното равнище на заетост сред хората на възраст от 55 до 64 години в развитите държави се е качило със 7 на сто за последното десетилетие.